جریان نیرومند قانون جذب

جریان نیرومند قانون جذب بسیاری از مردم احساس می‌کنند، قربانی شرایط زندگی خود هستند. در هر جایگاهی که قرار دارید، آن را وضع فعلی خود تصور کنید و بدانید هرچه که باشد به وسیله خودتان و به کار گیری نیروی قانون جذب می‌تواند بهبود یابد. واقعیت زندگی شما، نتیجه‌ی افکار و احساسات گذشته‌ی خودتان است. …

ادامه مطلب