بله؛ در عربستان کودتا شده؛ اما نه علیه بن سلمان، بلکه به نفع او

بله؛ در عربستان کودتا شده؛ اما نه علیه بن سلمان، بلکه به نفع او

[ad_1] اتهام ارتباط شاهزاده احمد بن عبدالعزیز با دولتهای غربی و از جمله آمریکا، مضحک است؛ چرا که همه می دانند برادر پادشاه سعودی در نتیجه تماس با دولتهای خارجی و ضمانتهایی که انها برای سلامت وی دادند، به عربستان بازگشت. به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، القدس العربی چاپ لندن نوشت: طبق گزارش رسانه های جهانی، …

ادامه مطلببله؛ در عربستان کودتا شده؛ اما نه علیه بن سلمان، بلکه به نفع او