خانه‌نشینی با غم نان؛ قرنطینه‌شکنی به دستور کارفرمایان

خانه‌نشینی با غم نان؛ قرنطینه‌شکنی به دستور کارفرمایان

[ad_1] «با شعار که نمی‌شه از جون مردم محافظت کرد. کدوم کارفرما رو می‌شناسی که جون زیردستش براش بیشتر از سود و زیانش اهمیت داشته باشه؟ ما بخش‌خصوصی‌ها از همه بیچاره‌تریم. قبل از اومدن این بیماری هرچی کارفرما دستور می‌داد بله‌قربان‌گو بودیم. ساعت‌های کاری زیاد، حقوق‌های کم، کار بدون مزایا و… سهم ما کارگرا و …

ادامه مطلب