Uncategorized

نقدی بر یک تفاهم نامه فرمایشی پیرامون حوزه علمیه خراسان

[ad_1] به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، همه دوست دارند دیگران را نقد کنند اما از نقد شدن فرار می کنند همان کسی که تاب و تحمل انتقاد نسبت به رفتار و کردار و یا افکار خویش را ندارد وقتی از او بخواهیم دیگران را نقد کند ابتدا خود را فردی نقد دوست معرفی می کند که از نقد شدن استقبال می کند و بر این اساس از دیگران نقادی می کند. در این حالت ممکن است ناجوانمردانه همه نیکی ها را نیز با عینک منفی بنگرد خطاب و عتاب تندی داشته باشد اما اگر به او اعتراض شود پرچم توبیخ طرف را مبنی بر عدم نقد پذیری علم می کند. اخیرا موضوع نقد در حوزه علمیه خراسان به بحث داغی بدل شد که عده زی