نقدی بر یک تفاهم نامه فرمایشی پیرامون حوزه علمیه خراسان

نقدی بر یک تفاهم نامه فرمایشی پیرامون حوزه علمیه خراسان

[ad_1] به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، همه دوست دارند دیگران را نقد کنند اما از نقد شدن فرار می کنند همان کسی که تاب و تحمل انتقاد نسبت به رفتار و کردار و یا افکار خویش را ندارد وقتی از او بخواهیم دیگران را نقد کند ابتدا خود را فردی نقد دوست معرفی …

ادامه مطلب