بازداشت ۱۴ متخلف ارزی با یک میلیارد یورو تخلف

بازداشت ۱۴ متخلف ارزی با یک میلیارد یورو تخلف

[ad_1] محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران گفت: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده اند. وی افزود: قوه قضائیه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش …

ادامه مطلب