قول‌ سکان‌دار وزارت صمت به قطعه‌سازان برای حل مشکلات

قول‌ سکان‌دار وزارت صمت به قطعه‌سازان برای حل مشکلات

[ad_1] دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه در جلسه با سرپرست وزارت صمت قول‌های مساعدی برای حل مشکلات اصلی صنعت قطعه سازی ارائه شد، از تعامل با بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز صنعت قطعه سازی و استفاده از ارز اشخاص در خارج از کشور و همچنین تامین اعتباری مواد اولیه …

ادامه مطلب