محوریت آثار آدمیت نفی روحانیت و نهضت‌های اسلامی بود

محوریت آثار آدمیت نفی روحانیت و نهضت‌های اسلامی بود

[ad_1]   اشاره استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و مسئول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در سلسله گفتگوهایی با خبرنگار خبرگزاری رسا به جریان شناسی تاریخ نگاری در ایران معاصر پرداخته و 5 جریان غالب تاریخ نگار در ایران را معرفی و تحلیل کرده است. این 5 جریان …

ادامه مطلب

روشنفکران غرب گرا مبارزات علما بر ضد استعمار را بی فایده نشان دادند

روشنفکران غرب گرا مبارزات علما بر ضد استعمار را بی فایده نشان دادند

[ad_1] اشاره استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و مسئول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در سلسله گفتگوهایی با خبرنگار خبرگزاری رسا به جریان شناسی تاریخ نگاری در ایران معاصر پرداخته و 5 جریان غالب تاریخ نگار در ایران را معرفی و تحلیل کرده است. این 5 جریان تاریخی عبارتند …

ادامه مطلب

تاریخ‌ معاصر تحت تأثیر جریانات ضد اسلام نوشته شده است

تاریخ‌ معاصر تحت تأثیر جریانات ضد اسلام نوشته شده است

[ad_1]   اشاره استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و مسئول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در سلسله گفتگوهایی با خبرنگار خبرگزاری رسا به جریان شناسی تاریخ نگاری در ایران معاصر پرداخته و 5 جریان غالب تاریخ نگار در ایران را معرفی و تحلیل کرده است. این 5 جریان …

ادامه مطلب