یک ضامن برای زوجین کافی است

یک ضامن برای زوجین کافی است

[ad_1] چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکان‌پذیر است. به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، بانک مرکزی اعلام کرد؛ با توجه به طرح برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای مفاد بند (الف) …

ادامه مطلب