انسان صلح طلب و مصلح جهانی

انسان صلح طلب و مصلح جهانی

[ad_1] یکی از اعتقادات راسخ ادیان آسمانی، اعتقاد به وجود منجی آسمانی و الهی است. در بین عالمان مسلمان نیز اتفاق نظر بر وجود منجی جهانی از نسل پیامبر اکرم(ص) وجود دارد هرچند اختلافات جزئی در این باره هست. یکی از مهمترین کارویژه های مصلح جهانی، ایجاد «صلح جهانی» است. «صلح جهانی» در پرتو تکامل …

ادامه مطلب