تهران باید ۲ هفته تعطیل شود / سهم دولت در اوج گیری کرونا ۷۰ درصد است

تهران باید ۲ هفته تعطیل شود / سهم دولت در اوج گیری کرونا ۷۰ درصد است

[ad_1] محسن هاشمی می گوید دولت باید حالتی را ایجاد کند تا مردم بترسند و رعایت کنند. به نظرم در اوج گیری دوباره کرونا تقصیر مردم ۳۰ درصد است و سهم دولت ۷۰ درصد، چون یکدفعه تصمیماتش را به نفع کرونا شل کرد و به ویروس رانت داد. او می گوید اگر درمورد کرونا شخصا …

ادامه مطلب