هیچ جریانی در مجلس دهم بر دیگری برتری نداشت

هیچ جریانی در مجلس دهم بر دیگری برتری نداشت

[ad_1] مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، گفت: مجلس شورای اسلامی در این چهار دهه با آفاتی مواجه شده بود که برخی از این آفات مربوط به افراد و جریان‌ها و برخی هم متوجه جایگاه و روابط مجلس با سایر قواست. به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، عباس سلیمی‌نمین، درباره عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: مجلسی …

ادامه مطلب