حداقل حقوق بازنشستگان با همسان سازی چقدر می‌شود؟

حداقل حقوق بازنشستگان با همسان سازی چقدر می‌شود؟

[ad_1] مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باید از لحاظ ساختاری از بنگاه داری خارج شویم و به سمت شرکت داری حرکت کنیم گفت: قصد ما فروش سهام و صرف آن برای امور جاری نیست، بلکه جایی که سهام بالا داریم باید بفروشیم و در جای دیگری سهام خوب بخریم که البته به معنی …

ادامه مطلب