روابط رسمی با اسرائیل، برای دولت های ثروتمند عربی، نفع اقتصادی ندارد؛ پس چرا برای آن صف کشیده اند؟

روابط رسمی با اسرائیل، برای دولت های ثروتمند عربی، نفع اقتصادی ندارد؛ پس چرا برای آن صف کشیده اند؟

[ad_1] واقعیت حال آن است که دولت‌های عربی که امروز به سمت اسرائیل در شتابند، هیچ سودی از این عادی سازی نمی‌برند و هر آنچه در مورد سرمایه گذاری‌ها و منافع مشترک گفته می‌شود، چیزی جز دروغ محض نیست و نمی‌توانیم باور کنیم که یک دولت عربی نظیر امارات که قطر را تحریم می‌کند و …

ادامه مطلب