محوریت آثار آدمیت نفی روحانیت و نهضت‌های اسلامی بود

محوریت آثار آدمیت نفی روحانیت و نهضت‌های اسلامی بود

[ad_1]   اشاره استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و مسئول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در سلسله گفتگوهایی با خبرنگار خبرگزاری رسا به جریان شناسی تاریخ نگاری در ایران معاصر پرداخته و 5 جریان غالب تاریخ نگار در ایران را معرفی و تحلیل کرده است. این 5 جریان …

ادامه مطلبمحوریت آثار آدمیت نفی روحانیت و نهضت‌های اسلامی بود

روشنفکران غرب گرا مبارزات علما بر ضد استعمار را بی فایده نشان دادند

روشنفکران غرب گرا مبارزات علما بر ضد استعمار را بی فایده نشان دادند

[ad_1] اشاره استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و مسئول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در سلسله گفتگوهایی با خبرنگار خبرگزاری رسا به جریان شناسی تاریخ نگاری در ایران معاصر پرداخته و 5 جریان غالب تاریخ نگار در ایران را معرفی و تحلیل کرده است. این 5 جریان تاریخی عبارتند …

ادامه مطلبروشنفکران غرب گرا مبارزات علما بر ضد استعمار را بی فایده نشان دادند

تاریخ‌ معاصر تحت تأثیر جریانات ضد اسلام نوشته شده است

تاریخ‌ معاصر تحت تأثیر جریانات ضد اسلام نوشته شده است

[ad_1]   اشاره استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و مسئول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در سلسله گفتگوهایی با خبرنگار خبرگزاری رسا به جریان شناسی تاریخ نگاری در ایران معاصر پرداخته و 5 جریان غالب تاریخ نگار در ایران را معرفی و تحلیل کرده است. این 5 جریان …

ادامه مطلبتاریخ‌ معاصر تحت تأثیر جریانات ضد اسلام نوشته شده است