پارلمان عربی از تصویب راهبرد عربی واحد علیه ایران و ترکیه خبر داد

پارلمان عربی از تصویب راهبرد عربی واحد علیه ایران و ترکیه خبر داد

[ad_1] به گزارش خبرگزاری رسا، پارلمان عربی چهارشنبه (دیروز) جلسه‌ای از طریق ویدئوکنفرانس به ریاست «مشعل بن فهم السلمی» رئیس این سازمان برگزار کرد و به اتخاذ راهبرد عربی واحد علیه ایران و ترکیه رأی مثبت داد. بر اساس وب‌سایت رسمی این نهاد، این راهبرد شامل سه محور است: اول؛ اصول و اهداف. دوم؛ منابع تهدید …

ادامه مطلب