"کرونا" از طریق شیر مادر منتقل نمی‌شود

[ad_1]

محققان آمریکایی اظهار کردند: یافته‌های به دست آمده نشان داد شیر مادر به خودی خود نمی‌تواند منبعی از آلودگی برای نوزاد باشد.

[ad_2]

Source link