چه میگو درشت?

[ad_1]

میگو درشت مدت است که به طور معمول مورد استفاده برای یک نوع از غذاهای دریایی و همچنین به عنوان یک آشپزی مدت برای برخی از انواع میگو به خصوص ‘true’ میگو درشت Nephrops norvegicus مشاهده گرديد اما بسته به جایی که شما زندگی می کنند “درشت” می تواند به معنای بسیاری از چیزهای مختلف…

در هند اصطلاح “آب شیرین میگو درشت’ به طور کلی استفاده می شود که با اشاره به میگو Macrobrachium rosenbergii است که همچنین به عنوان شناخته شده “تازه آب میگو” یا “مالزی میگو”.

تعدادی از انواع خرچنگ دریایی نیز طبقه بندی شده به عنوان درشت اما در انگلستان “مشروع” واقعی میگو درشت به عنوان تعریف شده توسط آژانس استانداردهای غذایی هستند نروژ خرچنگ دریایی (Nephrops norvegicus مشاهده گرديد) که به طور معمول در بر داشت در دریای آدریاتیک بخش غربی دریای مدیترانه و دریای ایرلند به همین دلیل است که نام آن در ایرلند و در برخی از بخش های از انگلستان به دوبلین خلیج میگو.

در ایتالیا “درشت” است که جمع Scampo است که ایتالیایی گونه نام برای آنچه ما تماس بگیرید دوبلین خلیج میگو.

در فرانسه آنها با استفاده از کلمه langoustine به جای میگو درشت و در ایالات متحده آمریکا و “درشت” اتفاق می افتد به چیزی متفاوت است. – “درشت” است که به طور معمول در منوی ذکر شده به عنوان آنچه در انگلستان و بسیاری از اروپا خواهد تماس میگو به خصوص در ایتالیایی-آمریکایی پخت و پز. عبارت “درشت” در آن خود را می تواند نام یک خوراک میگو پخته شده در کره سیر و شراب سفید خشک خدمت غالبا با نان یا ماکارونی. در ایالات متحده از کلمه “درشت” است که به طور معمول تفسیر یک نوع آماده سازی و نه یک عنصر خاص از این رو ظاهرا غیر ضروری “میگو میگو درشت” و یا حتی به ظاهر ممکن نیست “مرغ درشت”.

اگر چه برخی کشورها و برخی از مردم هنوز هم از این نظر که میگو درشت است “میگو” یا میگو بر اساس آنها در واقع اشتباه است. گوشتی دم از نروژ خرچنگ نزدیک تر است در هر دو طعم و بافت به خرچنگ و خرچنگ به جای میگو یا میگو.

[ad_2]