چه راهکارهایی برای مقابله با بی توجهی به آراء دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

[ad_1]


بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهاد‌های مؤسسات عمومی غیردولتی فقط شکایت از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر مؤسسات و نهاد‎های عمومی غیردولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است.

[ad_2]

Source link