پیام رهبر استقلال‌طلبان کالیفرنیا به مردم ایران

[ad_1]

ٰرهبر استقلال‌طلبان کالیفرنیا در پیامی خطاب به مردم ایران گفته که در صورت استقلال این ایالت از آمریکا «جمهوری کالیفرنیا» سیاست خارجی مستقلی از واشنگتن در پیش خواهد گرفت.

[ad_2]

Source link