پروژه آردوینو خانه هوشمند با کامپیوتر (کنترل وسایل با PC)

همچنین بعضا از تجهیزات را میتوان بهگونهای برنامهریزی کرد که امور را بهصورت برنامهریزی شده انجام دهند. به جهت انجام طراحی پروژه لازم هست اهمیت گونه های نقشه ها آشنا باشیم. شما به عنوان مهندس BMS باید مشاوره های حتمی را به مهندسان مکانیک دهید تا تجهیزات و سناریوهای هوشمندسازی پروژه را داخل نقشه ها درنظر بگیرند. چنانچه شما یک تابلو برق یا وسیله دیگری را داخل موتورخانه قرار دهید واجب است که به نقشه جانمایی تجهیزات مکانیکی توجه کنید. در صورتی که ساختمان ساخته شده است هوشمند سازی به نحوه بی سیم یا وایرلس مورد ای مناسب می باشد. در نقشه های مکانیکی ساختمان سایزینگ لوله ها، طریق لوله کشی در میان تجهیزات و شماتیک تجهیزات نمایش خانه هوشمند 15 دیتا می شود. در هنگام خرید کردن تجهیزات منزل هوشمند می­توان پنل­های دیواری را در اشکال متنوعی مشاهده کرد. در واقع خانههای هوشمند آمدهاند تا سبک خاصی از زندگی را برای انسانهای مدرن تمجید کنند. اجرای لایه های امنیتی اکثر و انقطاع همه تجهیزاتی که در موقعیت بحران ممکن میباشد کوچکترین آسیبی به ساختمان وارد کنند. نکته دیگر آنکه بر بر خلاف بخش اعظمی از محصولات دیجیتال در دنیا که حیاتی واسطه به فروش می رسد و به این ترتیب بر بها آن افزوده میشود، این شرکت کلیه محصولات و تکنولوژی خویش را سوای واسطه عرضه میکند. همین حالت اکثر در روزگار حریق و آتش سوزی در ساختمان فعال می شود. در همین نقشه ها تجهیزات مکانیکی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معین می شود. در این نقشه ها هر تجهیز داخل موتورخانه به یک رخ مختص نشان داده می شود که شما می بایست حیاتی این المانها و شیوه ارتباط دربین آن ها آشنا باشید. اگرچه همین فناوری در روند ابتدایی پرورش خودش قرار داره، اما به سرعت داره همگی چیز رو پایین اثر گذاری قرار میده و هر روز ذهن افراد بیشتری رو به خودش سرگرم میکنه. در نقشه در اختیار گرفتن دیاگرام مشخص و معلوم می شود هر تجهیز به چه تعداد سنسور محل ورود و خروجی دارد. نشان می دهند که لوله ها و کانالها به صورت عمودی میان طبقات به چه شکلی قرار می گیرند. به عنوان مثال باید اعتنا کرد که هوارسان ها در همین موقعیت بایستی خاموش شوند تا از وصال اکسیژن به حریق و شعله ور شدن آن پرهیز کرد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اصلی خانه ی هوشمند سامسونگ وب سایت خویش باشید.