همه چیز در مورد اسید فرمیک

اسید فرمیک Formic acid 85% : نام های دیگر این جنس فرمیک اسید ، متانوئیک اسید ، فورمیلیک اسید ، هیدروژن کربوکسیک اسید و جوهر مورچه می باشد . 1. در دمای 8 الی 15 سکو سانتی گراد بایستی از اسید فرمیک 85% استعمال شود. به جهت رنگ گرفتن پارچه ها در نساجی اسید فرمیک را مورد به کار گیری قرار می دهند. اسید فرمیک و اسید استیک اسیدهای کربوکسیلیک هستند و هر دو در دمای اتاق با مایعات بی رنگ هستند هر دو اسید بوی قوی دارا‌هستند هر دو کار کشته به تشکیل دیمر میباشند با وجود مولکولهای آب ، هر دو می توانند پیوندهای هیدروژن را تشکیل دهند. همین اسید در دمای اتاق، به شکل مایع بی رنگ است و اهمیت بخش اعظم حلال های قطبی، قابل امتزاج می باشد. به جهت این که اسید فرمیک تدریجا تدخین شده و سبب مرگ کنه ها شود, فرمیک اسید شیمی یازدهم بایستی آن را درون کندو قرار داد. در سده 15 دانشمندان و شیمیدانان می دانستند که از تجمع شدن مورچه ها، بخارهای اسیدی ساخت می شود. 6. باعث تحریک کارگرها به تخلیه لارو و شفیره های نر می شود و در کندوهای ساخت نر نباید به کار گیری شود. از همین ماده در فرایند­های نساجی و ساخت چرم استفاده میکنند. این مدل از مواد حساس مولکول های نامحدود اهمیت پیوندهای هیدروژنی هستند. تفاوت با دربین اسید فرمیک و اسید استیک در همین میباشد که اسید فرمیک حاوی یک تیم اسید کربوکسیلیک متصل به یک اتم هیدروژن هست در حالی که اسید استیک با یک مجموعه متیل متصل به یک اسید کربوکسیلیک است. به جهت انجام همین فعالیت او تعداد زیادی مورچه مرده را توده آوری و تقطیر کرد و اسیدی که از این طرز کشف کرد بعداً از واژه و کلمه لاتین مورچه، formica به تیتر اسید فرمیک شناخته شد. در زمان مصریان باستان، این ترکیب شیمیایی منحصربه فرد به شیوه تقطیر تخریبی مورچه کشف شد. برای اطلاع از قیمت و خرید کردن این جنس با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید. اسید فرمیک از روش استنشاق، تماس پوستی یا این که بلعیدن خطرناک است. همین ماده به آهستگی جزء‌جزء‌کردن شده و منوکسید کربن تولید می نماید .اسید فرمیک در تماس اهمیت بازهای کار کشته ، اسیدهای کار کشته و آلومینیوم شدیدا واکنش می دهد .