هر آنچه که باید در مورد دستگاه ایکس ری بدانید

چه اتفاقی میافتد که به جهت باز‌نگری کالاها به دستگاههای بازرسی احتیاج میشود؟ کلیه کالاها در مملکت ما مهم همین دستگاه ها تحلیل میشود؟ خبرگزاری میزان- مدیریت تمام گمرک ایران گفت: از اوایل سال قبلی کلیه واردکنندگان گوشیهای تلفن یار مکلف شدهاند اطلاعات شماره شناسه بینالمللی گوشیهای وارداتی یا این که در اصطلاح IMEI را در سامانه جامع گمرکی ثبت نمایند،با این مبادرت شناسایی گوشیهای قاچاق از غیرقاچاق به راحتی امکانپذیر است. به طور کلی اگر بخواهیم کارکرد همین دستگاه را آیتم تحلیل قرار دهیم. به گزارش مشرق، اولیه ایکسری کشور ایران تولید به وسیله یک کمپانی دانش بنیان ساخته شد. به گزارش صاحب نیوز؛ قاچاق جنس به عبارتی اصطلاح معروفی هست که رهبر انقلاب درباره اش فرمودند آن را هر چه جایی دیدید آتش بزنید. کالای قاچاق امروزه بر خلاف پیشین از مبادی کاملاً رسمی و از گمرک های قانونی وارد میهن میگردد که بعضی از اینها سازمان یافته و برخی مخفیانه است؛ امّا برای همین که کالای قاچاق در مبادی قانونی مثل گمرکها کشف شود به قطع به تجهیزات و دستگاههای بازرسی یا به عبارتی ایکس ری ها احتیاج است. وقتی که یک دستگاه خارجی در میهن داریم، در واقعیت قابل انعطاف افزار این دستگاه در اختیار خارجی هاست و زمانی که همین اتفاق بیفتد یعنی تمام اطلاعاتی که در دستگاه ثبت و ضبط میشود، هم در صادرات و هم در واردات در اختیار همان مملکت تولید کننده قابل انعطاف افزار قرار میگیرند که همین دستگاه ایکس ری نایین یک فاجعه است. تشکیل شده است که قابلیت کپی و بررسی اجسام مختلف را داراست ،این دستگاه ها از گونه ها و میزان های متفاوتی تشکیل شده اند که هر کدام به جهت مواقعی مختص آیتم استعمال قرار میگیرند. این دستگاه ها از مدل ها و میزان های مختفلی تشکیل شده اند که هر کدام برای مواقع و موقعیت های خاص مورد به کار گیری قرار میگیرند. مگر این دستگاهها برای توجه عمده نیستند؛ پس چه ایراداتی میتوانند به وجود بیاورند؟ وی افزود: سال قبلی یک عدد از پروژههای اقتصاد مقاومتی، پروژه الکترونیکی نمودن گمرکات بود که خوشبختانه توانستیم تا حدود ۱۰۰ درصد همین فعالیت را انجام دهیم و به وظیفه خود کار کنیم.