نگرانی از شیوع کرونا در تهران همزمان با ماه رمضان

[ad_1]

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن نگرانی از اذحام جمعیت در وسایل حمل و نقل عمومی، گفت: ما نگران شیوع دوباره پاندمی کرونا هم زمان با ماه مبارک رمضان در تهران هستیم.

[ad_2]

Source link