نوجوان ۱۷ ساله در رودخانه کارون شوشتر غرق شد

[ad_1]

نوجوانی ۱۷ ساله در رودخانه شطیط شوشتر از رودخانه‌های منشعب از کارون غرق شد.

[ad_2]

Source link