نوبخت: دولت برای اداره بودجه سال ۹۹ عزم جدی دارد

[ad_1]

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت اکنون آماده می‌شود تا بتواند بودجه سال ۹۹ را با توجه به همه سختی‌هایی که اقتصاد جهانی را دربر گرفته و تاثیر آن بر روی اقتصاد ملی و بازار نفت، اداره کند.

[ad_2]

Source link