نفوذ آب به پایه‌های مسجد قدیمی باغخواص

[ad_1]

نفوذ آب به پایه‌های مسجد تاریخی باغخواص از توابع بخشی مرکزی، این اثر تاریخی ثبت ملی شده را در معرض تخریب قرار داده است.

[ad_2]

Source link