نصرالله با «صبر» بر کرونا و دشمن پیروز می‌شویم

[ad_1]

سید حسن نصرالله گفت: لبنان در مبارزه با ویروس کرونا موفقیت های بزرگی داشت و دلیل این موفقیت هم پایبندی به توصیه ها بود.

[ad_2]

Source link