مقاوم سازی ساختمان

نخست باید این دیوارها خراب شده و سپس میلگردهای اتصال در کل قسمت ساختمان از گزاره بدنه و ستون قرار بگیرند. همین سازه ها اهمیت تنوع در میزان مرغوب بودن و کارایی می باشند البته تمامی در طول دوران مبتلا فرسودگی و تخریب می شوند. 3- دیوارهای برشی فولادی در مقایسه حیاتی دیوارهای برشی بتنی فراوان سبک تر می باشند که همین مساله به نوبه خویش می تواند منجر کمتر بارهای وارده بر ستون ها و فونداسیون بنا و همینطور کاهش بارهای جانبی زلزله در سرانجام وزن کاهش بنا باشد. ورق های فولادی به صورت ظریف به سقف متصل می شوند و فضای بین سقف و ورق اهمیت مصالح اپوکسی رزین لبریز می شوند. اهمیت اصلاح کارایی گره اتصال و مقاوم کردن آن، می اقتدار عملکرد تمام سیستم را بهبود داد و ساختمان را مقاوم خیس کرد. با به کارگیری از افزودن یک المان بتنی فشاری می توان مقاومت خمشی و سختی یک تیر را ارتقا داد. یکی از از بحرانی ترین نقاط در عملکرد قاب بتن مسلح، مکان اتصال تیر به ستون در قابهای خمشی بتن مسلح است. اساسی امداد FRP، مقاومت خمشی سازه بخش اعظم شده و نرمی و شکل پذیری آن ها هم عمده می گردد. نصب جاکت ورق فولادی در اتصالات بتنی، استعمال از طوق های پیش تنیده X شکل، تزریق رزین اپوکسی در ژاکت فولادی اتصالات، ساخت ژاکت بتنی در اتصالات، پیش تنیدگی اتصالات، مقاوم سازی و تقویت اتصالات حساس به کارگیری از FRPو تولید قفس فولادی در اتصالات بتنی از جمله روشهای آیتم به کار گیری برای مقاوم سازی اتصالات در بنا های بتنی هستند. به جهت قرار دادن میلگرد های می اقتدار در درون مبنا ترک خهایی را تولید کرد و آن گاه اصلی به کار گیری از ملات دارای مقاومت بالا و یا چسب های شیمیای رخنه های ایجاد شده را مالامال نمود. همین شبکه میلگرد که بر سطح دیوار ایجاد می شود، مثل یک لایه بتن مسلح فعالیت می نماید و مقاومت دیوار در برابر ز‌لزله را مقاوم سازی روستایی بیشتر می کند. کامپوزیت ها (مواد مرکب) جور ای از مواد هستند که از همان طور که از نامشان بر می آید از اجزای مختلفی تشکیل یافته اند. در این روشها از اشکال مختلف مصالح FRP مثل الیاف، ورقه و آرماتور به خواسته بهبود گنجایش باربری، ترمیم، تقویت و مقاوم سازی سازه ها بتنی استفاده میگردد.