مرگ ‌اتباع افغانستان ربطی به مرزبانی ایران نداشت

[ad_1]

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: در دو سه روز گذشته بر اساس اسناد، دوستان افغانستان متوجه شدند که این اتفاق اصلاً در حوزه ما نبوده است.

[ad_2]

Source link