مرگ مشکوک یک کودک در حین جراحی دست در آبادان

[ad_1]

کودک اروندکناری که تاندون دست وی قطع شده بود به دلیل نامعلومی در بیمارستان مادر آبادان، جان خود را از دست داد.

[ad_2]

Source link