محکوميت اقدام ترکیه در بستن آب به روی مردم حسکه

[ad_1]

رئیس مجلس سوریه ادامه اقدام ترکیه در بستن آب آشامیدنی به روی شهر حسکه در شمال شرق این کشور را محکوم کرد‌.

[ad_2]

Source link