مجلس به جایگاه اصلی خود بازخواهد گشت

[ad_1]

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: با برنامه ریزی که شخص آقای قالیباف و هیئت رئیسه مجلس دارد، اگر پیگیری شود به نظرم مجلس به جایگاه اصلی خود بازخواهد گشت.

[ad_2]

Source link