لیفت شقیقه، معیارهای زیبایی شقیقه و روشهای جراحی لیفت شقیقه

با افزایش سن پوست، بافت و عضلات اطراف چشم، گونهها، خط فک و گردن ضعیف میشوند و همچنین خاصیت ارتجاعی خود را هم از دست میدهند. لیفت شقیقه با نخ را میتوان با سایر روشهای لیفت از جمله لیفت گردن و استفاده از نخهای سلوئیت انجام داد تا بهکل ظاهری جوان در گوشهی خارجی چشمها، گونه، خط فک و گردن به وجود آید. برای کاهش ورم و کبودی بهتر است یک هفته تا ۱۰ روز، هنگام خوابیدن سر رو به بالا باشد. همچنین باید سعی کنید موقع خواب سر خود را کمی به سمت بالا نگه دارید تا مستقیم روی صورت خود نچرخید.

رد اسکار ایجاد شده زیر موها است و قابل رویت نیست.این عمل حدود 1 تا 2 ساعت زمان می برد و اگر همراه با بیهوشی باشد باید 8 ساعت قبل از عمل شخص ناشتا باشد و تا چند روز بعد از عمل باید از داروهای انعقاد خون مانند آسپرین خوداری نماید. از آنجایی که لیفت با نخ تحت بیحسی موضعی انجام میشود، کسانی که واجد شرایط جراحی نیستند (افراد مبتلا به فشار خون بالا، دیابت نوع دو و بیماران قلبی و عروقی) میتوانند با خیال راحت این درمان را انجام دهند. همچنین باید سابقهی پزشکی دقیق شامل فشار خون بالا، بیماریهای قلبی، غفونتهای پوستی، استفاده از داروهای سرکوب کنندهی سیستم ایمنی و کمخونی را در اختیار پزشک بگذارد.

شما با مشاهده این عکس ها، از عملکرد پزشکی و کیفیت جراحی های انجام شده توسط او اطلاع پیدا می کنید. با استفاده از یک سوزن نازک، نخهای باریکی وارد پوست شقیقه میشود و با کشیدن آنها شقیقه لیفت دادهمیشود. از یک سوزن باریک برای قرار دادن نخها در زیر پوست استفاده میشود. سپس با استفاده از نوعی سوزن ظریف و بسیار باریک نخهای جذبی را در زیر پوست جای میدهند.

این روش باعث لیفت لایههای سطحی بالای پوست و همچنین بافت SMAS میشود که در اثر بالا رفتن سن و فرایند پیری استحکام خود را از دست میدهد (SMAS بافت زیرین پوست که موجب اتصال پوست به چربی و عضلات لیفت ابرو یا شقیقه زیر آن میشود). لیفت شقیقه با نخ با استفاده از نخهای جراحی انجام میشود که در یک الگوی مشخص قرار میگیرند تا پوست شل و افتادهی اطراف شقیقهها، چشمها و ناحیهی گونه سفت شود. لیفت شقیقه یک نوع عمل زیبایی برای بالا کشیدن گوشه ابرو، از بین بردن خطوط پنجه کلاغی و سفت شدن پوست در ناحیه اطراف شقیقه است.