لیست بهترین اسباب بازی های مناسب اموزش کودکان – ویرگول

او افزود: در میدان هنرهای نمایشی نیز بعد از مدتها توانستیم در نمایشگاه بچهها را به دور نیز توده نماییم تا بازی کنند و اکران ببینند. ما در این مدت هیچ رویدادی را به شکل حضوری به جهت بچهها نداشتیم و ازطرفی 2 سال تحصیلی، بچهها در فضای مجازی درس خواندند و رابطه اهمیت هم سن و سالان خود را از دست دادند. وی ادامه داد: پس از ممنوعیت واردات اسباببازی در سال ۹۸ شاهد جهش کیفی در این راستا بودیم که چکیده از واردکنندگان در این فضا رو به تولید آوردند و اصلی ارتباطات بینالمللی و حسن سلیقهای که داشتند، توانستند اثرها مهربانی تولید نمایند و در سرانجام رقابتی در درون سرزمین رخ بگیرد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ادارهکل رابطه ها عمومی و امور بینالملل کانون، مجتبی دانشور مدیر مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون درباره نمایشگاه و بازار فروش هفتمی جشنواره اسباببازی کانون رویش فکری کودکان و نوجوانان تیتر کرد: برگزاری نمایشگاه امسال در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون حادثه لطف بود زیرا فراگیری ویروس کرونا ۲۸ ماه تقریبا برگزاری خیلی از رویدادها و برنامهها را کمرنگ کرده بود و طبیعتا در حوزه کودک و نوجوان نیز مشغول همین مسٲله بودیم. او ادامه داد: خوشبختانه حیاتی کاهش شدن فراگیری ویروس کرونا و مطلع شدن خانوادهها و بچهها نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی، این فرصت در اختیار کانون قرار گرفت تا نمایشگاه مهربانی را در حوزه اسباب و اثاث بازی برگزار کند. ادغام دایناسور و لگو ها چیزی نمی باشد که در اتفاقات اسباب بازی کارتون هواپیما روزمره بتوانید ببینید. با گذشت روزگار مدل های جدیدتری از لگو نیز وارد بازار می شود و با شخصیت های کارتونی متناسب می شوند. برای اینکه همین مجال را به جهت بچه خود فراهم کنید، واجب نمیباشد که هزینه و زمانه متعددی را صرف کنید و فروشگاههای گوناگون را ذیل و رو نمایید تا بتوانید بهترینها را گزینش کنید. به کار گیری از مواد شیمیای غیرمضر و عدم رعایت استاندارهای معمول در تولید از دارای ترین عواملی است که والدین در روزگار خرید کردن اسباب و اثاث بازی باید به آن اسباب بازی کارتون سگهای نگهبان اعتنا کنند. حمایتهای مدنی همواره در پروسه ابتدایی رخ میگیرد؛ به طور نمونه به جهت حضور در جشنوارههای بینالمللی، میتونیم از شرکت ها کوچک حمایت کنیم.