قیمت نفت به پایین‌ترین میزان طی ۱۸ سال گذشته رسید

[ad_1]

هم‌زمان با ادامه ظهور پیامدهای بحران جهانی کرونا، قیمت نفت به پایین‌ترین میزان طی ۱۸ سال گذشته رسید.

[ad_2]

Source link