غرق شدن یک زن در رودخانه شارون

[ad_1]

بخشدار زلقی گفت: صبح امروز شنبه ۳۰ فروردین ۹۹ یک زن میانسال در رودخانه شارون بخش زلقی الیگودرز غرق شد.

[ad_2]

Source link