ظریف: دربرابر وحشیگری از اصول انسانی تخطی نمی‌کنیم

[ad_1]

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که ما در مقابله با ظلم و در مقابله با وحشیگری از اصول انسانی خود تخطی نمی‌کنیم.

[ad_2]

Source link