طالبان مسئول بمباران یک مرکز نظامی در افغانستان

[ad_1]

گروه طالبان مسئولیت بمباران یک مرکز نظامی در افغانستان را برعهده گرفت.

[ad_2]

Source link