شیخ‌عیسی‌قاسم: «تحریم» نشانه بحران اخلاقی است

[ad_1]

آیت الله شیخ عیسی قاسم از علمای برجسته بحرینی، بحران کنونی کرونا را بحران از دست رفتن دین، انسانیت و وجدان دانست و تحریم برخی کشور‌ها علیه دیگران را بیانگر بحران اخلاقی توصیف کرد.

[ad_2]

Source link