سگ (تاریخچه، انواع نژادها، طول عمر، ساختار بدن و…)

اداره کل گمرک آستارا حیاتی بهره گیری از گنجایش های موجود و تخصص نیروهای خویش و رویه اندازی دستگاه ایکس.ری کامیونی، استقرار واحد مبارزه دارای مواد مخدر و وبسایت سگ های مواد یاب، برقراری دوره های آموزشی در زمینه مبارزه مهم قاچاق کالا، مواد مخدر و تخلفات گمرکی اهتمام جدی دارد. به جهت برقراری یک زندگی آرام و تفاهم بخش اعظم بین سگ و صاحبش اطلاع از چندین نکته اساسی لازم میباشد. سبک زندگی امروزی انسان و کمتر رابطه ها اجتماعی و گرایش به فرد زیستی، کارکرد جدیدی برای سگ و گربه ساخت کرده است. همین دو حیوان برای تامین نیاز غذایی خود، قدرتمند به ایجاد رابطه عاطفی کلیدی انسان ها میباشند و در دنیایی که جوامع انسانی به شدت از هم گسیخته و صرفا شده اند، همدم لطف برای بسیاری از افراد به خصوص سالخوردگان، نابینایان، معلولان و همچنین وسیله ای به جهت تفریح کودکان تک فرزند و حتی درمان بیماران روانی شده اند. اکثری از اشخاص معتقدند اولین نژاد این حیوان از گرگ های خاکستری به وجود آمده می باشد اما زمان و محل دقیق اهلی شدن خرید سگ 100 هزار تومانی جیبی آن مشخص نیست. اکثری از درمان های دامپزشکی وجود داراست که می تواند درد حاد و مزمن را از در بین ببرند یا کاهش دهند. و دندان های مولار و پره مولار، که غذا را خرد و له می کنند. حیوان تقصیری ندارد نمیداند که ناخن پنجه هایش تا چه حد انسان را غمگین ولباسش را آلوده می کند. بالغ شدن سگ های ماده معمولا در حدود سن 6 ماهگی رخداد می افتد. حتی بعضا از نژادها در سن 4 ماهگی اولی سیکل پریود خود را می گذارنند. به طوری که در سنین میان 3 تا 5 سالگی شما می توانید یک سگ بالغ را تماشا کنید که فعال ترین دوره زندگیش را در این سنین می گذراند. اگر سگ دست، سر یا پای شما گاز گرفته هست یا سوراخ عمیقی در سرانجام گازگرفتن ساخت شده است.