سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

پیستون از طریق یک شالوده پیستون به یک میله اتصال، متصل می شود، که به نوبه خویش آن به میل لنگ متصل می گردد. در موتورهای چهار زمان (بنزینی و دیزلی) اتومبیل، مراحل جذب، فشرده سازی، احتراق و اگزوز در بالای سر سیلندر شکل می گیرد، که پیستون را مجبور به حرکت به سمت بالا و ذیل می کند به بیان دیگر پیستون حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل دارد که در هنگام بالا رفتن سبب به متراکم شدن سوخت میشود و پس از احتراق و انفجار، به سمت ذیل حرکت میکند، در سرانجام سبب ساز چرخش میل لنگ می شود. این قطعه کلیدی انجام حرکت رفت و برگشتی داخل حفرههای سیلندر ایفای نقش میکند. و وقتی که میخواهیم حلقه را بر روی پیستون سوار کنیم، در آغاز بایستی لقی جانبی رینگ بر روی پیستون را ترازو گیری کنیم ، و ببینیم همین حلقه روی شیار خودش که بر روی پیستون میباشد چه مقدار لقی دارد و چه میزان بازی میکند. برای صاف کردنش کافی میباشد یک میزان از پیستون را درون سیلندر قرار بدهیم لین لبههای حلقه را به جهت ما مقدار میکند. تماشا می کنیم که یک مقدار از دهانه رینگی که درون سیلندر قرار گرفته می باشد باز میباشد، و آن را مهم استفاده از فیلر ترازو گیری می‌کنیم این میزان می بایست از یک حدی کاهش و از یک حدی عمده نباشد. اقتدار مضاعف متعددی ایجاد خواهد شد و این اقتدار نسبتاً 4 برابر توان تولیدی به وسیله پیستون لاغر کلیدی شاتون کوتاه است . دست کم ضخامت حلقه نخستین باید ۱.۰۸ میلیمتر باشد و اگر کاهش از این باشد، آن رینگ به درد نمیخورد حلقه ساییده شده میباشد و می بایست از حلقه نو به کار گیری نماییم . این خیال که پیستون به برهان مقاومت گرمایی بالا ذوب نمیشود دیدگاهی اشتباه و همگانی است. در حالی که پیستون ممکن میباشد به عارضه ها زیادی ذوب شده و اساسی سیلندر دچار سایش و یا این که چسبندگی شود. همین به عبارتی سطحی است در حین حرکت انبساط بیشترین تماس را حیاتی جدار سیلندر پیدا می کند. مزایا : : مقاوم در برابر حرارت و فشار بالا- انبساط کم- مقاوم در برابر سایش- بها ارزان. اساسی نصب بیرون از مرکز گژن پین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف آن نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود. همین دسته پیستون وزن سبکتر و استحکام بیشتری دارند. رینگهای براساس محل قرارگیریشان در پیستون و کاری که انجام میدهند به دو مدل رینگهای متراکم و رینگهای روغنی تقسیم میشوند. این رینگها که فشاری هم نامیده می‌شوند مانع از رخنه گاز از کنار پیستون در زمانه بالا بودن آن میشوند تا از جرم ایدهآل احتراق کاسته نشود. همین مدل از پیستونها به دو شیوه ریختگی یا آهنگری ساخته می‌شوند و گرچه در ایجاد پیشرانهها یا این که موتورهای امروزی پیستونهای آلومینیمی ریختگی عمده متداول هستند، البته مدل از آهنگری به جهت موتورهای سنگین و لبریز توان بهره گرفته می‌شود و این جور از پیستونها استمرار بیشتری دارند. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر عمل می کند.اما ارتقاء ضخامت کف پیستون باعث افزایش وزن آن می شود.همچنین در صورتی که کف پیستون خیلی سرد عمل کند،لایه های ادغام هوا-سوخت مجاور آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از شیوه اگزوز در محفظه پخش می شود.در نتیجه بازده موتور کاهش و دود آن افزایش می یابد. در اینجا داده ها بیشتری نسبت به پیستون اتومبیل ارائه می شود. دو دسته متغیر و ثابت از اشکال متعدد پمپ پیستونی هیدرولیک از حیث مکانیزم می باشند؛ در اشکال متغیر شما قابلیت و امکان تغییر جریان و فشار را به راحتی دارید در صورتی که در انواع ثابت چنین امکانی وجود ندارد. اگر ظاهر آن خوب به نظر برسد و حتی اندازههایی که گفتیم خوب باشد بهتراست که دست کم از یک دست حلقه نو به کارگیری نماییم . این ضخامتی که گفتیم به جهت رینگهای تازه هست، اما رینگهای قدیمیتر ضخامتشان به ۱.۵0 میلیمتر و حتی عمده میرسد. ولی در صورتی که بیستون بزرگتر باشد سایز آنری کف بیستون هک میگردد درصورتیکه پیستون ۲۵ میلیمتر باشد بر روی ان ۲۵ متن میشود. که معنای آن استاندارد هست یا این که عدد صفر بر روی کف آن حک میکنند. همین پیستون برشی تا نیمه بدنه خویش داراست و وزنههای تعادل میللنگ از درون همین شیارها عبور میکنند. در این دسته، در تاج پیستون به جهت سر شمع و یا سوپاپها فضایی را دارای گود کردن آن تولید میکنند. مختصر ابلاغ نماییم زمانیکه بحث سر حلقه و پیستون و سیلندر باشد همین لقیها و فاصلهها از اهمیت ویژه برخوردار میباشند . ماشین های امروزی عمدتا با مقادیر متعددی بوش و پیستون و سیلندر هستند که تعداد دوچندان همین قطعهها سبب افزایش قدرت و کشش خودرو میشود و همین برهان نیز باعث افزایش اهمیت آنها شدهاست. در حالت کلی اگر تا ۶۰ صدم میلیمتر فیلر جا رفت ، می‌شود از آن استفاده کرد ولی ممکن است که فراوان چنگی به دل نزند. در شرایط کلی حداکثر میزان خلاصی دربین حلقه و پیستون آبادی صدم میلی متر می باشد و اگر از 0.10 میلیمتر خلاصی بخش اعظم باشد، بایستی بیستون یا این که حلقه بده بستان گردد. و چنانچه بخواهند توضیح بدهند که این بیستون صفر هست و یا این که استاندارد حروف STD را بر روی آن مینویسند. 2 – وقتی پیستون استاندارد و یا این که صفر باشد هیچ شماره بر روی کف پیستون نوشته نشده است. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی انواع پیستون موتور سیکلت وب وبسایت خویش باشید.