سدیم لوریل سولفات چیست؟

این ماده نوعی ادغام شیمیایی امولسیونکننده، کف کننده، تسریعکننده انحلال، و پفدهنده هست که از آن در صنعت های شوینده، دترژنتها یا این که مواد غذائی استفاده میشود و از گونه های مواد فعالکننده سطحی آنیونی در ساخت شامپوها میباشد. این ماده اکثر وقت ها در محصولات شوینده، آیتم به کار گیری قرار می گیرد تا تنش آب را از در بین ببرد و از پاککنندههای سنتزی حیاتی توان فراوان به شمار می رود. در مورد تمیز کردن ماشین، شما ممکن است آن را در ماشین شستشو و پاککنندههای اثاثه یا این که اسباب داخلی منزل به کار گیری کنید. ولی درگزارش منتشر شده آورده شدهاست که همین ماده سورفکتانت و محرک توانمند به جهت پوست است. پوست اصلی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ پوست اصلی هم شکافهایی دارااست که کارداران زخم رسان از آن عبور می کنند و به پوست می رسند. علیرغم تبلیغات طبیعی بودن بیشتر صابونهای تجاری، بخش اعظم پوستها به همین ماده شیمیائی فوقالعاده حساسند که باعث خشکی پوست میشود، در بدترین وضعیت بخصوص در پوست حیاتی باعث خارش سوزناک آن‌گاه از حمام به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه می شود که علت آن تخریب لایه بیرونی پوست است و آزمایشهای لابراتواری نشان دادهاست اثر تخریب سولفات لاریل سدیم تا ۱۷ روز بر روی پوست باقی میماند. الکل سولفات ها در فرم اسیدی پایدار نبوده، لذا صرفا نمک های آن ها به رخ تجاری موجود میباشند که متداول ترین نوع، نمک سدیمی آن است. بانظر گرفتن این که پروتئینهای موجود زخم دیدهاند و سبب ساز به افزایش ترشح هورمونی جهت بهبود میشوند و همینطور این سلولهای جدید نیز احتمالاً در معرض جراحت دیدگی اند لذا دارای درنظرگرفتن موارد فوق خسارت مضاعف می باشد و دقیقاً این نوع عمل که می تواند به روند نخستین سرطان پوست باعث شود. دارای این حال، مثل بخش اعظمی از شویندهها SLS می تواند پوست را تحریک کرده و سبب اگزما، بی آبی و قرمزی پوست شود، به ویژه در غلظت های بالا یا هنگامی که به طور مداوم استفاده می شود. لوریل سولفات سدیم فوم قطور و غنی را به وجود میآورد که سبب می شود که عمل پاکسازی کامل سبب ساز ریزش خاک و چربی میشود. سولفات لاریل سدیم بیماریهای مخاطی دهان را تشدید سدیم لوریل سولفات فن ای میکند. سولفات ها را می اقتدار حساس موادی نظیر بتائین ها ملایم نمود. سدیم لوریل سولفات باعث تولید کف در محصولاتی نظیر شامپو حمام و تولید حباب می شود. سدیم دودسیل سولفات (SLS) و سدیم لوریل اتر سولفات (SLES) سورفاکتانت هایی هستند که در ساخت کف کف نقش دارند.