زیرنویس هایی در رابطه فرنگی بودن فیلم

( هر فیلم یک فیلم فرنگی است ( , Atom Egoyan و Ian Balfour در معرفی خویش به زیرنویس ها می‌گویند . به این ترتیب , چه گونه می توان تجربه فیلم را ترجمه کرد – که , همانگونه که اگویان می گوید , ما‌را به ( هم‌زمان شم بیرون و درونی ( تبدیل می کند؟ سی و دو یار این موسسه بی سابقه با زیرنویس تحت عنوان نقطه عزیمت خویش , ترجمه , بیگانگی و دیگری بودن در فرهنگ و تمدن فیلم را در حیث می‌گیرند . مباحث آن ها از مکانیک و زیبایی شناسی زیرنویسها گرفته تا برخورد زنون هراسی به ترجمه به زیرنویسها تحت عنوان استعاره ای برای مسافت و صمیمیت فیلم است . مقاله‌ها , رای زنی ها و تصاویر مشتمل بر همیاری راسل بنكس و اتم Egoyan است كه از نقل عهد و پیمان های کتاب داستان بنك شیرین آخرت تحت عنوان زیرنویس تبلیغاتی از فیلم كتاب Egoyan استعمال می كند . سه بررسی نخستین فیلم به وسیله خورخه لوئیس بورخس ; گفتگو ای با کلر دنیس , فیلمساز , در رابطه صحنه ای در فیلمش آدینه شب که نباید زیرنویس میشد . و تلاوت اریک کازدین از زیرنویس های سرازیر در خبر نامه های CNN بعد از 9/11 تحت عنوان نمایشی از حقیقت های نو جهانی . یک‌سری تالیف کننده با ترجمه تجربه فرهنگی برای مخاطبان دربین المللی , از جمله فردریک جیمسون در سینمای بالکان , جان موویت درخصوص مورخ تیم ( فیلمهای فرنگی ( در جوایز اسکار , و روبی ریچ در بازاریابی فیلم های فرنگی و گویش های فرنگی آن ها راز و عمل دارا‌هستند . وی می نویسد : ( به نوعی , می‌خواهم تامل کنم کشتن اشخاص هنگام شنیدن صدای آن ها طاقت فرسا خیس است . ( و اسلاووی ژیژک ( نگاه فرنگی ( ( که در فیلم های هیچکاک , لینچ و دیگر افراد دیده میشود ) را تصور غلطی می نماید که بیشتراز حد مشهود است . پباده سازی شده به وسیله Egoyan و طراح گرافیک موفق جایزه گیلبرت لی , این کتاب دربرگیرنده بخش اعظمی از تصاویر رنگی و روستا پروژه چهره ای بوسیله هنرمندان و فیلمسازان است . صفحه ها افقی میباشند و برگه فیلم را نشان می دهند . آن ها از نسبت تصویر افقی سینمایی 1 . 66 : 1 به کارگیری می نمایند . زیرنویس ها خیر صرفا یک منش نو برای تامل کردن در امر فیلم بلکه یک شیء پباده سازی منحصر به ما می‌دهد . زیرنویس ها بوسیله انتشارات MIT Press و Alphabet City Media ( جان ناختل , کارگردان ) منتشر می شود . زیرنویس ها بوسیله قسمتی از یاری های مالی شورای هنری کانادا با تیتر The Henry N . R . بنیاد جکمن , و شورای هنرهای تورنتو و شورای هنر انتاریو .ترجمه تجربه فیلم : فیلمسازان , نویسندگان و هنرمندان عنصرها فیلم را کشف می نمایند که سبب ساز می شود حس کنیم ( در خارج و در به عبارتی زمان ( هستیم .
مورد های خرید
خواهش مجوزها
مرور
یک اثر بزرگ از زیرنویسها , پباده سازی گرافیکی ( شی ها هنری ( و صورت غیرمعمول سینماسکو کتاب است .

جرالد پیاری The Boston Phoenix
منابع
منابع خواننده
فصل مثال
بررسی اجمالی
تالیف کننده ( ها )
ثنا
خلاصه
ترجمه تجربه فیلم : فیلمسازان , نویسندگان و هنرمندان موادتشکیل دهنده فیلم را کشف می نمایند که منجر می شود شم کنیم ( در خارج و در به عبارتی زمان ( هستیم .