روسیه آمریکا را ناقض حقوق بشر خواند

[ad_1]

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد اقدامات ناقض حقوق بشر آمریکا حق اعتراض در این زمینه را از آن سلب می کند.

[ad_2]

Source link