دوزینگ پمپ (انتخاب و فروش) – مهار فن ابزار

دوزینگ پمپ ها در نوع های گوناگون تقسیم بندی شده و به طور کلی محدوده گنجایش ۰٫۰۶ تا ۱۰۰۰۰۰ لیتر بر ساعت را تا فشارهای بالاتر از ۳۰۰۰ بار پوشش می دهند. در موردها مختص سازه بر توصیه دوزینگ پمپ های با دبی بالا نیز تولید می شود. 1- در صورتيكه طول چشمه ها از طول مخزن ذخيره بيشتر باشد آب در اثر نيروي ثقل به منبع تغذيه هدايت شده و احتياجي به فعالیت پمپاژ نخوهد بود ، كه در اغلب روستاهاي داراي چشمه اين پديده در سهولت كار آبرساني آن محل كمك زيادي خواهد نمود . 2- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب (چشمه – چاه – رودخانه و غيره) تامخزن تغذيه زياد نباشد ، يك حوضچه جنبي در محل برداشت آب درنظر گرفته و حیاتی ارتباط آب باطن چشمه و حوضچه فوق ميتوان دبي گزینه لحاظ را از حوضچه ، برداشت نموده و از ورود ذرات ريز و گرد و غبار به درون تأسيسات جلوگيري نموده كه بعداً آب کلیدی کار پمپاژ به منشاء توزيع ، انتقال دیتا خواهد شد .3- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب تا مخزن ذخيره زياد باشد، براي جلوگيري از طولاني شدن بيمورد شبكه لوله كشي ، سعي مي شود بهترين شرايط را براي حمل استقرار پمپاژ تعيين نمود. الف- ممكن میباشد روي هر كدام از چاهها يك پمپ ، پيش بيني نمود كه خویش مستقلاً مخزن اصلي را تغذيه نمايد كه در اين شرایط براي رعايت مسائل اقتصادي ، تأسيسات مربوط به فشار قوي و فشار ضعيف و تابلوهاي كنترل و غيره را در يك ساختمان مشترك كه محل آن به رعايت تعادل افتهاي فشار در مركز ثقل نواحي مورد حیث باشد ، قرار مي دهد ، سپس لوله رانش هر پمپ را به يك گوشه و کنار مشترك بنام كلكتور هدايت نموده و از اين كلكتور جهت تغذيه مخزن واقع در ارتفاع مناسب به کار گیری مي شود. 2- از نقطه لحاظ برداشت :در سيستم دوم كه کل چاهها زیر عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارا هستند و لوله مكش کل چاهها اساسی يك كلكتور بهم دارای ربط هست ممكن می باشد دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار گذارده مي شود به کارگیری نمود، در صورتيكه در سيستم نخستین بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، مختص آن چاه در لحاظ گرفت كه اين خویش ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه لحاظ برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود. 3- از نقطه نظر راندمان كار :درصورتيكه در هر دو طريقه شرايط طوري مهیا گردد كه تاسيسات مربوطه مهم حداكثر دبي كار كند راندمان يك واحد پهناور عمدتا بيشتر از راندمان كلي تیم واحدهاي كوچكتر می باشد در نتيجه از نقطه لحاظ راندمان طریق دوم مناسبتر است . در موارديكه محل تلمبه منزل در باطن شهراست بايدساختمان آن از نظر حال و روز ظاهري ، نظير منازل مسكوني اطراف بوده و منظره ناخشايندي ايجاد نگردد. گوشه و کنار بالای پمپ از روغن تشکیل شده هست که به عنوان روان کننده پیستون و همینطور مایع هیدرولیک به کار گیری می شود. پمپهایی که در صنعت به فعالیت میروند گونه های دوچندان گوناگونی دارند که نمونهای از آن‌ها دوزینگ پمپ اسم دارد. در رخ پایین مثال ای از دوزینگ پمپ موتوری گراندفوس اکران خرید دوزینگ پمپ اتاترون دیتا شده است. دوزینگ پمپ اصلی اعتنا به مدل و مثال ایی که دارااست به روشهای متفاوتی کار میکند. تمرکز فعالیت ما بر راضی بودن تام خریدار است. از آنجا که اتومبیل های ساختمانی در معرض وضعیت عمل نامناسبی میباشند ، به احتمال فراوان چند عیب پمپ های پیستونی به طور همزمان شکل می دهد. به عنوان مثال، برای بخش wet (بخش های در ارتباط حساس مواد شیمیایی) می توان از پروپیلین، پی وی سی و PVDF استعمال نمود. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از دوزینگ پمپ تهران ، شما احتمالا می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.