دندان حاوی ذغال فعال

در یک بررسی 2017 از مطالعات اخیر بر روی استفاده از زغال فعال برای اسهال، محققان نتیجه گرفتند که آن را ممکن است قادر به جلوگیری از باکتری ها و مواد مخدر است که می تواند حال وارد شدن به اسهال از بدن جذب می شود با به دام انداختن آنها را در متخلخل، سطح بافت آن می شود.

محققان ضمن اشاره به اینكه به عنوان یك روش مناسب برای اسهال است ، ذكر كردند كه ذغال فعال ، عوارض جانبی کمی دارد ، خصوصاً در مقایسه با داروهای ضد اسهال متداول.

5- سفید کردن دندان ها و سلامت دهان و دندان
ده ها محصول سفید کننده دندان حاوی ذغال فعال هستند.

بسیاری از محصولات بهداشت دهان و دندان که حاوی ذغال فعال هستند ، دارای مزایای مختلفی هستند از جمله:

منبع : ذغال فعال اکتیو