دریچه بازدید داکت اسپلیت

پس از تکمیل ساخت فریم،نوبت به ساخت درب روزنه داکت اسپلیت می رسد.با توجه به قابلیت تک یا این که دوشیار بودنِ درب روزنه داکت اسپلیت گل سقفی،اولین اقدام تعبیه ی پروفیل یا این که پروفیل های بر روی کناره درب تماشا داکت اسپلیت گل سقفی وزنه ای است.این مبادرت توسط گوشواره های حفظ کننده ی فلزی که منجر تثبیت پروفیل ها به ورقِ درب می شود صورت می گیرد.از آنجا که مدلِ دربِ همین روزنه داکت اسپلیت بصورت وزنه ای هست لذا اصلی اتمام فرایند ساخت درب،تقریبا فرایند نخستین ساخت فریم و درب روزنه داکت اسپلیت انجام یافته است.از گزاره مشخصات درب دریچه بازدید ضخامت ورقِ آن می باشد.ضخامت ورق درب دریچه بازدید حرفه کویل در دست‌کم میزان در حد یک میلیمتر می باشد که همین مقدار بر اساس ارتقاء بعدها قابل افزایش می باشد. زمان نصب می بایست کلافی که از قوطی نبشی یا سازه ای فلزی است و شالوده فعالیت محسوب می شود و قاب روی آن کارگزاشتن می شود مسلما وجود داشته، کادر روی آن گونیا قرار گیرد(صفر به صفر ابعاد کلاف و کادر بر هم منطبق شوند) و گرنه کارگزاری به صدق شکل نمی گیرد و خطر سقوط روزنه بر زمین وجود دارد. حساس انجام همه مورد ها بالا نوبت به ساخت پوشش رنگ پودری استاتیک کوره ای بر روی سطح ها دریچه داکت اسپلیت می رسد.انجام عملیات رنگ بر روی روزنه داکت اسپلیت منجر زیباییِ نمای روزنه داکت اسپلیت و هم سبب حفظ روزنه داکت اسپلیت در برابر ضربه و خط و خش می شود.برای زیباترشدنِ نمای دریچه داکت اسپلیت می قدرت از کدرنگ های متنوع بهر برد. کلیدی تعبیه ی قفل های زیمنسی در ترک های مربوطه هم زمان باید جای پیچ های نصبِ دریچه داکت اسپلیت بر روی بدنه قاب دریچه داکت اسپلیت انجام گیرد. دارای اعتنا به بعد ها چهارچوب یا حفره چهار گوش روی سیستم رشته کویل یا داکت اسپلیت، در سقف کاذب یک کادر قرار دیتا می شود و روزنه مشاهده رشته کویل به وسیله پیچ بر بر روی همین کادر کارگزاشتن می شود. از حیث هزینه و قیمت روزنه چهار فاکتور مدل، جنس، میزان مرغوب بودن رنگ و نوع درب دریچه در قیمت روزنه ها اثر می گذارد. وقتی که هر چهار ضلع از بعد ها کادر روزنه مشاهده داکت اسپلیت مهیا شد، این اجزا به وسیله ی گوشه یا این که کُرنرهای فلزی بصورت پرسی به نیز متصل می شوند. به طور نمونه قیمت دریچه های چوبی از آلومینیوم و پروفیل بالاتر است و رنج ارزش بنابر طرح و کاربرد روزنه ها متغیر می باشد به تیتر نمونه سقفی ها گرانترند و درب لولایی اهمیت قفل زیمنس هم از روزنه اهمیت درب وزنه ای ارزش دریچه مشاهده داکت اسپلیت کرج بالاتری دارد.