دریافت کارت‌اعتباری به سود دارندگان سهام‌عدالت است؟

[ad_1]

نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی اظهار داشت: اقدام نظام بانکی از یک سو جهت حفظ سهام عدالت توسط سهامداران و از سوی دیگر تامین مالی آن‌ها جهت عبور از شرایط کرونایی است.

[ad_2]

Source link