درک چرا الکلی سرزنش دیگران برای مشکلات خود

[ad_1]

من می دانم که از چند دلایل چرا الکلی را سرزنش مردم برای مشکلات خود را. زمانی که من در اعماق my addiction, من مقصر همه چیز که بد بود ، وقتی که من رفتم از طریق طلاق این همه دلیل او این است که زندگی ما با هم بود. زمانی که من به اندازه کافی کسب و کار در رستوران من آن را تقصیر شخص دیگری. حتی زمانی که من سردستی تلف مقدار زیادی از من ارث من مقصر من همسر دوم.

آن نیست تا زمانی که من هوشیار و ماند که راه را برای چندین سال است که من در واقع شروع به درک چقدر سرزنش من تا به حال پیش بینی شده در نزدیکترین مردم به من است. سرانجام در سن سی و هفت, من شروع به رشد و مسئولیت برای زندگی خود من است.

من هرگز فراموش نخواهم کرد که چگونه من whined به وکیل من که سیستم دادگاه فقط منصفانه نیست که او به من گفت خدا مقدار پول من را مجبور به پرداخت در حمایت از کودک برای سه فرزند. چگونه می تواند آنها را بی رحمانه به من پرداخت این مقدار ؟ چگونه بود و من قرار است به زندگی می کنند تا کمی به سمت چپ ؟ برای چندین سال من مقصر سیستم دادگاه برای همه از مشکلات مالی همراه با همسر سابق من. اگر آنها به حال شده است غیر واقعی در مورد تنظیم قوانین برای حمایت از کودک تا بالا من می خواهم که پول است.

آن را در جلسات گروه پشتیبانی طراحی شده برای دوستان و اعضای خانواده معتادان که من کشف کردم چرا الکلی سرزنش دیگران است. آنها نمی توانند موضع خود را بیشتر از زمان. آنها عشق را به بازی در نقش قربانی بودن.

خط پایین این است که هر چند الکلی قرار دادن سرزنش دیگران است که یکی از بسیاری از ویژگی های شخصیتی آنها است. این چیزی است که تغییر نخواهد کرد تا زمانی که آنها هوشیار و شروع به شرکت در اعتیاد به الکل جلسات گروه پشتیبانی.

در اینجا این است که بخش خنده دار, اگر چه آنها حتی نمی دانند که آنها در حال انجام آن بیشتر از زمان. حتی زمانی که ما آن را اشاره به آنها را انکار کند رفتار خود را. من هرگز متوجه من شد و با اشاره انگشت در هر کس دیگری برای جلوگیری از به دنبال در خود شکست در زندگی من بود. اگر کسی به من گفت برای جلوگیری از سرزنش آنها را برای چیزی است که من فقط سعی کردم بیشتر از همه به آنها را متقاعد کند در آن همه چیز تقصیر آنها است.

من به یاد داشته باشید زمانی که خواهر من ایستاده بود تا به من یک زمان و گفت: “شما نمی خواهید به سرزنش من برای مشکلات مالی خود را.” بخش غم انگیز در مورد آنچه اتفاق افتاده در آن روز او به من بسته از زندگی او انداخت و تا یک سپر از خشم.

در اینجا یک توصیه کوچک برای کمک به شما در مقابله

آن را واقعا مهم نیست برای دریافت پاسخ به این سوال که “چرا الکلی سرزنش دیگران است؟” آنچه مهم است این است که در کار پذیرش است که این یکی از نقص شخصیت. در حال حاضر رفتار غیر قابل قبول تحمل باید. اگر مشکل مصرف مشروبات الکلی را از دست می شود و شروع به قرار دادن خطا در شما تعیین مرزهای. فقط مطمئن شوید که شما آنها را در یک راه عشق نه مثل خواهر من بود در خشم است.

شما نیاز به دریافت آموزش در مورد چگونه به مرزهای تعیین شده در راه عشق. وجود دارد برخی از چیزهایی که شما می گویند و به محافظت از شما احساسی خوب بودن از تحت تاثیر اعتیاد به الکل.

واقعا وجود دارد هیچ راهی برای آنها را به خروج با قرار دادن سرزنش بر شما یا دیگران. آنچه شما می توانید انجام دهید این است که هر چند آنها را دوست دارم فقط به عنوان آنها هستند.

در اینجا یک نکته مفید. اگر چه الکلی است گفت: به شما و یا در مورد شما درست است و نه حاضر به اجازه دهید آن را به شما زحمت. فقط نگه داشتن سر خود را تا آنجا که شما می دانید آنچه در حقیقت از وضعیت واقعا است.

[ad_2]