دانستني هاي جالب در مورد كفش

وى کلیدی اشاره به كفش هاى ورزشى و يا شبيه اسپرت كه ریلکس ترين كفش هاست، اعلام كرد: كفش هاى چرمى مناسب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. وى حیاتی بيان اينكه نبايد كفش را بدون جوراب پوشيد، گفت: جوراب ها بايد نخى باشد چون كه سبب تسريع در انتقال هوا مى شود. در قرن دهم و دوازدهم ميلادي، اروپايي ها در جريان جنگهاي صليبي از علم و دانش مسلمانان حتي براي كفشهايشان استفاده كردند . قرن نوزدهم، قرن تمامی گير شدن مد بود. بعد از آن، مردمان كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و تمامی كفشها از لحاظ طول يك شكل شد. اين کارشناس طب فيزيكي و توانبخشي حساس بيان اينكه بر بر خلاف خیال مردمان به خصوص زنان كه صندل و دمپايي را راحت ترين كفش ميدانند، كفش مناسب كفشي میباشد كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتي الامكان در ساعت ها آن‌گاه ازظهر كه پا به بزرگترين حجم خویش رسيده انجام شود. اصلی پا راه و روش بري كفش پاره ميشه، دارای سر كلاه ! 15) اگر حیاتی كفش هاي پاشنهدار مشكل داريد بهترين رویه حل اين هست كه، آن‌ها را به پا كنيد و چندين مرتبه در درمقابل آينههاي بزرگ قدم بزنيد، يادتان باشد نخستین بدون شک بر روي فرش آنها را آزمون كنيد و از زواياي مختلف حركات و قدم زدن خودتان را در آينه ببينيد. اصلی اون زبون خوشت، مهم پول زيادت، يا مهم راه و روش نزديكت ! حیاتی دست پس ميزنه، کلیدی پا پيش ميكشه ! 6- از به پا كردن كفشهاي پاشنه بلند به مدت طولاني کفش اسپرت مردانه طبی خودداري كنيد. در بخش نخستین اين نوشته در آغاز به كفشهاي رسمي ميپردازيم و انواع آن را براي شما ذكر ميكنيم. •بعضي از كفشهاي آكسفورد در قسمت پنجه يك تكه چرم جداگانه دارند(cap toe). رسميترين نوع كفش آكسفورد، كفش بنددار بسته چرم مشكي رنگ است. اين نوع كفش هم اشکال مختلفي دارد، دسته سگك دار، منگولهدار و غيره. همین فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «یکی از اتفاقهای مثبتی که در دولت سیزدهم صورت داده و امیدواریم همین روش ادامه دار باشد، ثبات قوانین است، این دولت نسبت به تغییر قوانین و بخشنامهها کاری انجام نداده و البته در بعضا مورد ها تسهیل هم صورت گرفته است.» شرایط مجوزهای صادره در بخش جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری هم گویای آن است که طی سال جاری بر تعداد مجوزها افزوده شده است.